CÁCH THAY THẾ IC TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN MAIN LAPTOP

04-02-2015 12:18 | 1393 lượt xem

CÁCH THAY THẾ IC TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN MAIN LAPTOP

SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A  khác8206B…….

I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E,  IT8502,IT8512 dùng chung được,……..

CTRL + F TÌM CHO NHANH

I/O TƯƠNG ĐƯƠNG :

Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability

Table interchangeability multicontrollers1

EC1 Replacement EC2 Platform

 1. KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
 2. KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
 3. KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3
 4. KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5
 5. KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
 6. KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23
 7. KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P
 8. KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P
 9. KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
 10. KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P
 11. KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
 12. KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
 13. WPCE773 = WPCE775
 14. WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
 15. WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3
 16. NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX
 17. NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
 18. NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG
 19. IT8500E = IT8502E Asus K50IJ
 20. IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
 21. IT8502E = IT8512E Asus K50IJ
 22. IT8512E = IT8500E Acer 6920
 23. IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
 24. MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
 25. i/o ite 8502e = ite 8502e =ite8512e
 26. ite8512e kxs= ite8512e kxo
 27. KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
 28. KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900 (
 29. KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
 30. KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
 31. KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
 32. KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
 33. KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
 34. KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
 35. KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
 36. KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
 37. KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
 38. KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
 39. Winbond1
 40. WPCE773 <-> WPCE775
 41. WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G – Quanta ZD1
 42. WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x – Quanta MX3 (Maddog 2.5)
 43. nuvoTon,
 44. NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
 45. NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
 46. NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
 47. ITE
 48. IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
 49. IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
 50. IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
 51. IT8512E > IT8500E Acer 6920
 52. IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
 53. SMSC2
 54. MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
 55. Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:
 56. KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
 57. IT8500E = IT8502E = IT8512E
 58. WPCE775 = WPC773
 59. WPC8763 = WPC8769
 60. SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
 61. J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
 62. I/O… KB926QF D3 = KB926QF CO
 63. KB3926QF D3= KB3926QF

 

—————————————————————————-
CHIPSET TƯƠNG ĐƯƠNG:

 1. G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
 2. G86-920-A2 = G86-921-A2
 3. GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
 4. GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
 5. GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
 6. QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
 7. G86-740-A2 = G86-741-A2
 8. GM45 = GL40
 9. HM55 = HM57
 10. HM65 = HM67
 11. 216-8018 = 216-8020
 12. 216-4026 > 216-4024 > 216-4022
 13. 216PABGA13F = 216PACGA14F
 14. 216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
 15. 216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
 16. 216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
 17. 216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG
 18. 216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
 19. 216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG
 20. 216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
 21. 216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
 22. 216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
 23. 216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
 24. 216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
 25. 216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG
 26. 216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
 27. 216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
 28. 216-0674024 = 216-0674026
 29. 216-0707007 = 216-0707001
 30. 216-0707001 = 216-0707011
 31. 216-0707005 = 216-0707009
 32. 216-0707009 = 216-0707005
 33. 216-0707011 = 216-0707001
 34. 218S4PASA14G = 218S4PASA13G
 35. 218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
 36. 215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG
 37. 216-0772003 = 216-0772000

 

Bình luận


Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến