Sữa lỗi Lenovo F41 mất nguồn 3v5v máy cấp dòng là 0.01A

26-02-2015 15:29 | 673 lượt xem

Sữa lỗi Lenovo F41 mất nguồn 3v5v máy cấp dòng là 0.01A

Trong quá trình học sửa chữa laptop, tuy đã được học những vẫn có nhiều bạn vẫn còn mơ hồ do tính phức tạp của nó. Để hổ trợ việc học của các bạn trở nên dễ dàng, lớp học sửa chữa laptop sẽ chia sẻ đến các bạn các kiến thức cần thức có liên quan về vấn đề Lenovo F41 bi mất nguồn. Cùng tìm hiểu nhé!

Lenovo F41 có nguồn B+, Tiến hành kiểm tra sơ đồ mạch Lenovo F41mã main LA-3571p  nguồn 3v5v.

 

Description: hinh_lenovo__f41

 

 

 

Chân ON5 chỉ được 0.25V không bình thường. Vấn đề được tìm thấy, ở đây chân ON5 liên quan đến đường MAINPWON đế IC PU1  chân số 5 không có điện áp đáng lẽ phải có 8.5V , Nguồn B+ cung cấp cho mạch IC PU1 bị hỏng làm chân số 5 PU1 mất áp trong khi chân số 6 là 3.3 V .Tiến hành câu tắt nguồn B+ kiểm tra lại chân số 5 đã có áp .

Description: hinh__lenovo_f41_2

 

Sau đó đã xuất ra nguồn 3V, 5V máy boot bình thường.

 

Bình luận


Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến