Sửa mất nguồn từ adapter laptop HP CQ40/dv4

26-02-2015 15:26 | 784 lượt xem

Sửa mất nguồn từ adapter laptop HP CQ40/dv4

- Máy không nhận nguồn từ adapter nhưng từ pin thì máy hoạt động bình thường.

– Tiến hành tháo mainboard , cấp nguồn adapter, đo nhanh tụ lọc nguồn 19v nhận thấy mất áp. Quay lại đo ngay fet đầu vào adapter được các mứu áp như sau :

Description: apvaocq40

 

– Để ý thấy mức áp PACIN tại G (PQ109) 0v nên khả năng khối nhận dạng nguồn adapter lỗi.

– Tiến hành kiểm tra khối nhận dạng và có các mưc áp như sau :

Description: apss

 

– Nhận thấy với mức áp các chân 5,6,8 PU102B như vậy là đúng nhưng chân 7 mất áp, kiểm tra PD103 tốt, tổng trở chân 7 so mass bình thường. .

– Nghi ngờ PU102 hư tiến hành thay thử và kết quả là áp tại chân 7 có 3v .mạch nguồn đầu vào có các áp như sau:

Description: vomy

 

=> Kết quả máy hoạt động bình thường

 

Bình luận


Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến